14. týden od 10. 12. - 14. 12. 2018

Každé úterý bude v naší třídě od 12:45 do 13:30 možnost doladit potřebné učivo formou doučování. 
 
12. 12. výroba ledových svíček - děti donesou dolní díl malé PET lahve uříznutou cca 8,5 cm od spodního okraje (někteří už ji mají ve škole).
 
Děti si domů donesly Čtenářský list. Do konce ledna donesou vyplněný. Vyberou si knihu, kterou v pololetí přečetly a nejvíce se libila.
 
P. uč. Marčáková vybírá do pracovních činností 50 Kč.
 
Český jazyk
 

- uč. str. 46 - 51, rod číslo a pád podstatných jmen

- PS 1. díl, str. 37 - 39

Matematika

- uč.2. díl, str. 15 - 21, čísla větší než 10 000

- slovní a logické úlohy

- rýsování kolmic a rovnoběžek, pravý úhel, obdélník, čtverec

Přírodověda

- uč. str. 22 - 23 bezobratlí

Vlastivěda

- Lucemburkové v Čechách, uč. str. 33 - 35

- PS str. 15  - 16

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- uč. str. 22, 23

- WB str. 22, 23

- p. uč. Tomková

- L5 co děláme o prázdninách str. 24 - 25

- úterý minitest 4

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.