38. týden od 21. 5. -25. 5. 2018

Ve pátek v dopoledních hodinách pro děti - ukázka dravých ptáků na školním hřišti.
 
Český jazyk
 

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z - opakování, pracovní listy

- slovesa, infinitiv, zvratná slovesa, časování sloves, uč. str. 100 - 103

-  PS str. 35 - 37

- přepis textu

Matematika

- násobilka a pamětné sčítání a odčítání stále opakovat

- opakování učiva 3. ročníku

- PS - postupně doděláváme na přeskáčku

- jednotky času, jednotky délky, hmotnosti a objemu - opakování

- v pátek na geometrii sešit 420, ořezanou tvrdou tužku č. 3 a pravítko 30 cm

- na geometrii si děti začnou nosit kružítko.

Prvouka 

- dopravní výchova, dopravní značky

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- uč. str. 47 - 48, WB str. 48

- test 7, 8, 9

- p. uč. Tomková

- L 11 opakování str. 53 - 54 

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.