25. týden od 12. 2. - 16. 2. 2018

Český jazyk
 

- vyjmenovaná slova po B, L a M - opakování, pracovní listy

- uč. str. 62 - 64 slovesa, příslovce, předložky

- PS 2. díl str. 10 - 11

- přepis textu

Matematika

- násobilka a pamětné sčítání a odčítání stále opakovat

- uč. 2. díl, dokončení

- PS str. 6 - 7

- G kružnice, kruh 

- v pátek na geometrii sešit 420, ořezanou tvrdou tužku a pravítko 30 cm

- na geometrii si děti začnou nosit kružítko.

Prvouka 

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- p. uč. Tomková

- opakování L 4 - 6 

- L7 str. 34 - 35

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.