4. týden od 25. 9. - 29. 9. 2017

28. 9. st. svátek, 29. 9. ředitelské volno

Český jazyk

- uč. str. 14 - 18, psaní y/ý, i/í, PS str. 6, 7

- Koucourek Modroočko + pracovní listy, Hravá čítanka str. 12 - 15

- v prvním pololetí přečíst knihu a vypracovat "Referát o knize", který je v Hravé čítance na str. 10 -11

- písanka 1. díl, str. 6 - 8

Matematika

- učebnice 1. díl str. 20 - 23 násobilka č. 6 - 9,  PS str. 7 - 8

- opakovat násobilku 2 - 7 

- v pátek na geometrii sešit 420, ořezanou tvrdou tužku a pravítko 30 cm, uč. str. 18

Prvouka 

- Sv. Václav, naše vlast, uč. str. 9, PS str. 7 - 8

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- uč. str. 6 - 7, WB str. 6 - 7, čísla

- p. uč. Tomková

- uč. str. 7 - rozkazy, PP čísla 1 - 12

Praktické činnosti

-

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.