12. týden od 20. 11. - 24. 11. 2017

Český jazyk

- uč. str. 40 - 42, obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova po L, vyjmenovaná slova po B - opakování, PS str. 29 - 30

-  Hravá vyjmenovaná slova vše do str. 11 - 12

- Koucourek Modroočko + pracovní listy

- v prvním pololetí přečíst knihu a vypracovat "Referát o knize", který je v Hravé čítance na str. 10 -11

- písanka 1. díl, str. 20 - 22

Matematika

- násobilka a pamětné sčítání a odčítání stále opakovat

- uč. str. 49 - 52 písemné odčítání dvojciferných čísel, plus vše do konce učebnice - zaokrouhlování, ořísky, logické myšlení, slovní úlohy, PS str. 21

- G - polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině (nutný trojúhelník s ryskou)

- v pátek na geometrii sešit 420, ořezanou tvrdou tužku a pravítko 30 cm

Prvouka 

- užitkové plodiny, test živá příroda. Vlastnosti látek str. 19.

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- uč. i  WB str. 14 - 15

- p. uč. Tomková

- zvířata str. 15 - 16

Praktické činnosti

-

Výtvarná výchova

-

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.