Třídnické hodiny pro 1. pololetí šk. roku 2017/2018

- budou po 14 dnech každou středu od 12:45 - 13:15

13. 9.

27. 9.

11. 10.

25. 10.

8. 11.

22. 11.

8. 12.

20. 12.

3. 1.

17. 1.

31. 1.